Programare

Programare procedurală în C++

Programare procedurală în C++

Elaborat conform Curriculumului modular „Programarea procedurală”, ediția 2020.

Discutat și examinat la ședința catedrei „Informatica II” din 5.11.20211, Proces Verbal Nr. 3, șef catedră, Luminița Gribineț